ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-01-2022
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
19-01-2022
  
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಮಕರ 05                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ-   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ಬಿದಿಗೆ (೬೦:೦೦) 07:02am (ಮ.ಬೆ)
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಆಶ್ಲೇಷ (೬೦:೦೦) 07:02am (ಮ.ಬೆ)
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ಯೋಗ - ಪ್ರೀತಿ
ಕರಣ  - ತೈತಲ
ವಾರ -  ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 07:02am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:23pm
ರಾಹುಕಾಲ : 12:38-01:59pm

ದಿನವಿಶೇಷ:


ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
20-01-2022
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ  : ಬಿದಿಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಆಶ್ಲೇಷ
ವಾರ :    ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ 01:59-03:21pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-01-2022
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
17-01-2022
  
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಮಕರ 03                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ಹುಣ್ಣಿಮೆ (೫೫:೩೮) 05:18am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಪುನರ್ವಸು (೫೩:೫೫) 04:36am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ಯೋಗ - ವೈಧೃತಿ
ಕರಣ  - ಭದ್ರೆ
ವಾರ -  ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 07:02am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:22pm
ರಾಹುಕಾಲ : 08:33-09:54am

ದಿನವಿಶೇಷ: ಹುಣ್ಣಿಮೆ


ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
18-01-2022
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ  : ಪಾಡ್ಯ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ತಿಷ್ಯ
ವಾರ :    ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 03:20-04:42pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-01-2022
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
16-01-2022
  
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಮಕರ 02                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ಚತುರ್ದಶಿ (೫೦:೩೯) 03:18am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಆರ್ದ್ರಾ (೪೭:೪೫) 02:08am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ಯೋಗ - ಐಂದ್ರ
ಕರಣ  - ಗರಿಜೆ
ವಾರ -  ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 07:02am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:22pm
ರಾಹುಕಾಲ : 04:41-06:02pm

ದಿನವಿಶೇಷ:


ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
17-01-2022
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  : ಹುಣ್ಣಿಮೆ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಪುನರ್ವಸು
ವಾರ :    ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 08:33-09:54am


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-01-2022
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
15-01-2022
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಮಕರ 01                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ತ್ರಯೋದಶಿ (೪೪:೪೭) 12:57am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಮೃಗಶಿರಾ (೪೦:೪೬) 11:20pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ಯೋಗ - ಬ್ರಹ್ಮ
ಕರಣ  - ಕೌಲವ
ವಾರ -  ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 07:02am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:21pm
ರಾಹುಕಾಲ : 09:54-11:15am

ದಿನವಿಶೇಷ: ಶನಿಪ್ರದೋಷ


ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
16-01-2022
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  : ಚತುರ್ದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಆರ್ದ್ರಾ
ವಾರ :    ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 04:41-06:02pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-01-2022
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
14-01-2022
  
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 30                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ದ್ವಾದಶಿ (೩೮:೧೨) 10:19pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ರೋಹಿಣಿ (೩೩:೦೭) 08:17pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ಯೋಗ - ಶುಕ್ಲ
ಕರಣ  - ಬವ
ವಾರ -  ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 07:02am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:21pm
ರಾಹುಕಾಲ : 11:15am12:36pm

ದಿನವಿಶೇಷ: ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ


ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
15-01-2022
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  : ತ್ರಯೋದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಮೃಗಶಿರಾ
ವಾರ :    ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 09:54-11:15am


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-01-2022
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
13-01-2022
  
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 29                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ಏಕಾದಶಿ (೩೧:೧೭) 07:32pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಕೃತ್ತಿಕಾ (೨೫:೧೧) 05:06pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ಯೋಗ - ಶುಭ
ಕರಣ  - ಭದ್ರೆ
ವಾರ -  ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 07:01am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:20pm
ರಾಹುಕಾಲ : 1:57-03:18pm

ದಿನವಿಶೇಷ: ಸರ್ವೇಷಾಮೇಕಾದಶಿ


ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
14-01-2022
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  : ದ್ವಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ರೋಹಿಣಿ
ವಾರ :    ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 11:15am12:36pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-01-2022
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
12-01-2022
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 28                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ದಶಮಿ (೨೪:೨೮) 04:49pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಭರಣಿ (೧೭:೨೪) 01:59pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ಯೋಗ - ಸಾಧ್ಯ
ಕರಣ  - ಗರಿಜೆ
ವಾರ -  ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 07:01am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:19pm
ರಾಹುಕಾಲ : 12:35-01:56pm

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
13-01-2022
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  : ಏಕಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಕೃತ್ತಿಕಾ
ವಾರ :    ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 1:57-03:18pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-01-2022
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
11-01-2022
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 27                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ನವಮಿ (೧೮:೨೦) 02:21pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಅಶ್ವಿನಿ (೧೦:೧೯) 11:09am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಯೋಗ - ಸಿದ್ಧ
ಕರಣ  - ಕೌಲವ
ವಾರ -  ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 07:01am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:19pm
ರಾಹುಕಾಲ : 03:17-04:37pm

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
12-01-2022
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  : ದಶಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಭರಣಿ
ವಾರ :    ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 12:35-01:56pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-01-2022
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
10-01-2022
  
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 26                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ಅಷ್ಟಮಿ (೧೩:೨೭) 12:24pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ರೇವತಿ (೦೪:೨೮) 08:49am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಯೋಗ - ಶಿವ
ಕರಣ  - ಬವ
ವಾರ -  ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 07:01am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:18pm
ರಾಹುಕಾಲ : 08:32-09:53am

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
11-01-2022
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  : ನವಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಅಶ್ವಿನಿ
ವಾರ :    ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 03:17-04:37pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-01-2022
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
09-01-2022
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 25                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ಸಪ್ತಮಿ (೧೦:೧೯) 11:08am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಉತ್ತರಾಭದ್ರ (೦೦:೨೨) 07:09am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಯೋಗ - ಪರಿಘ
ಕರಣ  - ವರಿಜೆ
ವಾರ -  ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 07:01am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:18pm
ರಾಹುಕಾಲ : 04:36-05:57pm

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
10-01-2022
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  : ಅಷ್ಟಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ರೇವತಿ
ವಾರ :    ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 08:32-09:53am


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-01-2022
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
08-01-2022
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 24                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ಷಷ್ಠಿ (೦೯:೧೫) 10:43am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಉತ್ತರಾಭದ್ರ (೬೦:೦೦) 07:00am (ಮ.ಬೆ)
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಯೋಗ - ವರಿಯಾನ್
ಕರಣ  - ತೈತಲ
ವಾರ -  ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 07:00am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:17pm
ರಾಹುಕಾಲ : 09:52-11:13am

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
09-01-2022
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  : ಸಪ್ತಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಉತ್ತರಾಭದ್ರ
ವಾರ :    ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 04:36-05:57pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-01-2022
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
07-01-2022
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 23                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ಪಂಚಮಿ (೧೦:೨೪) 11:10am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ (೫೮:೧೭) 06:19am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಯೋಗ - ವ್ಯತಿಪಾತ್
ಕರಣ  - ಬಾಲವ
ವಾರ -  ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 07:00am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:17pm
ರಾಹುಕಾಲ : 11:13am12:33pm

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
08-01-2022
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  : ಷಷ್ಠಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಉತ್ತರಾಭದ್ರ
ವಾರ :    ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 09:52-11:13am


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-01-2022
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
06-01-2022
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 22                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ಚತುರ್ಥಿ (೧೩:೪೨) 12:29pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಧನಿಷ್ಠ (೦೦:೨೬) 08:45am ಉಪರಿ ಶತಭಿಷ (೫೭:೫೩) 06:09am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಯೋಗ - ಸಿದ್ಧ
ಕರಣ  - ಭದ್ರೆ
ವಾರ -  ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 07:00am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:16pm
ರಾಹುಕಾಲ : 1:53-03:14pm

ದಿನವಿಶೇಷ: ವೈನಾಯಕೀ

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
07-01-2022
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  : ಪಂಚಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಉತ್ತರಾಭದ್ರ
ವಾರ :    ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ 11:13am12:33pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-01-2022
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
03-01-2022
  
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 19                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ಪಾಡ್ಯ (೩೩:೫೧) 08:32am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಪೂರ್ವಾಷಾಢ (೧೬:೨೨) 01:32pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಯೋಗ - ವ್ಯಾಘಾತ
ಕರಣ  - ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ
ವಾರ -  ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:59am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:14pm
ರಾಹುಕಾಲ : 08:30-09:51am

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
04-01-2022
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  : ಬಿದಿಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ವಾರ :    ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ 03:13-04:33pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-01-2022
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
02-01-2022
  
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 18                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (೪೨:೪೦) 12:03am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ -ಮೂಲ(೨೩:೩೦) 04:23pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಯೋಗ - ವೃದ್ಧಿ
ಕರಣ  - ಚತುಷ್ಪಾತ್
ವಾರ -  ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:58am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:14pm
ರಾಹುಕಾಲ : 04:32-05:52pm

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
03-01-2022
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  : ಪಾಡ್ಯ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ವಾರ :    ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ 08:30-09:51am


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-01-2022
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
1-1-2022
 
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 17                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ತ್ರಯೋದಶಿ (೦:೪೬) 07:17am ಉಪರಿ ಚತುರ್ದಶಿ (೫೧:೦೧) 03:24am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ -ಜ್ಯೇಷ್ಠ(೩೦:೪೬) 07:17pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಯೋಗ - ಗಂಡ
ಕರಣ  - ವರಿಜ
ವಾರ -  ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:58am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:13pm
ರಾಹುಕಾಲ : 09:50-11:10am

ದಿನವಿಶೇಷ: ಮಾಸಶಿವರಾತ್ರಿ

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
2-1-2022
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ  :  ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಮೂಲ
ವಾರ :    ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ 04:32-05:52pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   31-12-2021
31-12-2021
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 16                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ದ್ವಾದಶಿ (೦೯:೧೩) 10:39pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ -ಅನುರಾಧ(೩೭:೪೪) 10:03pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಯೋಗ - ಶೂಲ
ಕರಣ  - ತೈತಲ
ವಾರ -  ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:58am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:12pm
ರಾಹುಕಾಲ : 11:10am12:30pm

ದಿನವಿಶೇಷ: ಪ್ರದೋಷ

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
1-1-2022
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ  :  ತ್ರಯೋದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ವಾರ :    ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ 09:50-11:10am


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
30-12-2021
 

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 15                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ಏಕಾ‌ದಶಿ (೧೬:೪೬) 01:40pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ -ವಿಶಾಖಾ(೪೩:೫೯) 22:33am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಯೋಗ - ಧೃತಿ
ಕರಣ  - ಬಾಲವ
ವಾರ -  ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:57am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:12pm
ರಾಹುಕಾಲ : 1:50-03:10pm

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
31-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ  :  ದ್ವಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಅನುರಾಧ
ವಾರ :    ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ 11:10am12:30pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
29-12-2021
  
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 14                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ದಶಮಿ (೨೩:೦೭) 04:12pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಸ್ವಾತಿ(೪೯:೧೨) 02:38am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಯೋಗ - ಸುಕರ್ಮ
ಕರಣ  - ಭದ್ರೆ
ವಾರ -  ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:57am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:11pm
ರಾಹುಕಾಲ : 12:29-01:49pm

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
30-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ  :  ಏಕಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ವಿಶಾಖಾ
ವಾರ :    ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ 1:50-03:10pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
28-12-2021
  
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 13                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ನವಮಿ (೨೮:೦೧) 06:09pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಚಿತ್ರ(೫೩:೦೪) 04:10am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಮೂಲ
ಯೋಗ - ಅತಿಗಂಡ
ಕರಣ  - ಗರಿಜ
ವಾರ -  ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:56am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:11pm
ರಾಹುಕಾಲ : 03:09-04:29pm

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
29-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ  :  ದಶಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಸ್ವಾತಿ
ವಾರ :    ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ 12:29-01:49pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
25-12-2021
  
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 10                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ಷಷ್ಠಿ (೩೩:೦೪) 08:09pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಹುಬ್ಬ (೫೫:೨೩) 05:05am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಮೂಲ
ಯೋಗ- ಪ್ರೀತಿ
ಕರಣ  - ಗರಿಜೆ
ವಾರ -  ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:55am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:09pm
ರಾಹುಕಾಲ : 09:47-11:07am

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
26-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ  :  ಸಪ್ತಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಉತ್ತರಾ
ವಾರ :    ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ 04:28-05:48pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
24-12-2021
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 09                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ಪಂಚಮಿ (೩೧:೩೮) 07:34pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಮಘ (೫೩:೦೫) 04:09am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಮೂಲ
ಯೋಗ- ವಿಷ್ಕಂಬ
ಕರಣ  - ಕೌಲವ
ವಾರ -  ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:55am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:09pm
ರಾಹುಕಾಲ : 11:07am12:27pm

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
25-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ  :  ಷಷ್ಠಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಹುಬ್ಬ
ವಾರ :    ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ 09:47-11:07am


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
23-12-2021
  
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 08                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ಚತುರ್ಥಿ (೨೮:೫೧) 06:27pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಆಶ್ಲೇಷ (೪೯:೨೫) 02:40am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಮೂಲ
ಯೋಗ- ವೈಧ್ರತಿ
ಕರಣ  - ಬಾಲವ
ವಾರ -  ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:54am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:08pm
ರಾಹುಕಾಲ : 1:46-03:06pm

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
24-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ  :  ಪಂಚಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಮಘ
ವಾರ :    ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :11:07am12:27pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
22-12-2021
  
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 07                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ತದಿಗೆ (೨೪:೫೫) 04:52pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ತಿಷ್ಯ (೪೪:೩೬) 12:44am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಮೂಲ
ಯೋಗ- ಐಂದ್ರ
ಕರಣ  - ಭದ್ರೆ
ವಾರ -  ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:54am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:08pm
ರಾಹುಕಾಲ : 12:26-01:46pm

ದಿನವಿಶೇಷ: ಸಂಕಷ್ಟ‌ಹರ ಚತುರ್ಥಿ
ಚಂದ್ರ. ಉ.ಘಂಟೆ 08-41pm

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
23-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ  :  ಚತುರ್ಥಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಆಶ್ಲೇಷ
ವಾರ :    ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :1:46-03:06pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
21-12-2021
 

 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 06                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ಬಿದಿಗೆ (೨೦:೦೦) 02:54pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಪುನರ್ವಸು (೩೮:೪೭) 10:24pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಮೂಲ
ಯೋಗ- ಬ್ರಹ್ಮ
ಕರಣ  - ಗರಿಜೆ
ವಾರ -  ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:53am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:07pm
ರಾಹುಕಾಲ : 03:05-04:25pm

ದಿನವಿಶೇಷ: ಉತ್ತರಾಯಣ ಪ್ರಾರಂಭ

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
22-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ  :  ತದಿಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ತಿಷ್ಯ
ವಾರ :    ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :12:26-01:46pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
19-12-2021
  
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 04                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ಹುಣ್ಣಿಮೆ (೦೮:೦೧) 10:05am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಮೃಗಶಿರಾ (೨೪:೫೮) ೦4:51pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಮೂಲ
ಯೋಗ- ಶುಭ
ಕರಣ  - ಬವ
ವಾರ -  ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:52am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:06pm
ರಾಹುಕಾಲ : 04:24-05:44pm

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
20-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ  :  ಪಾಡ್ಯ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಆರ್ದ್ರಾ
ವಾರ :    ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :08:25-09:45am


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
18-12-2021
 

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 03                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ಚತುರ್ದಶಿ (೦೧:೨೦) 07:24am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ರೋಹಿಣಿ (೧೭:೧೯) 1:48pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಮೂಲ
ಯೋಗ- ಸಾಧ್ಯ
ಕರಣ  - ವರಿಜ
ವಾರ -  ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:50am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:05pm
ರಾಹುಕಾಲ : 09:44-11:04am

ದಿನವಿಶೇಷ: ದತ್ತ ಜಯಂತಿ

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
19-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  :  ಹುಣ್ಣಿಮೆ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಮೃಗಶಿರಾ
ವಾರ :    ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :04:24-05:44pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
17-12-2021
  
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 02                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ಚತುರ್ದಶಿ (೬೦:೦೦) 06:50am (ಮ.ಬೆ)
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಕೃತ್ತಿಕಾ (೦೯:೩೨) 10:40am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಮೂಲ
ಯೋಗ- ಸಿದ್ಧ
ಕರಣ  - ಗರಿಜ
ವಾರ -  ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:50am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:05pm
ರಾಹುಕಾಲ : 11:03am12:23pm

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
178-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  :  ಚತುರ್ದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ರೋಹಿಣಿ
ವಾರ :    ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :09:44-11:04am


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
16-12-2021
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಧನು 01                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ತ್ರಯೋದಶಿ (೫೪:೩೪) 04:40am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಭರಣಿ (೦೧:೪೯) 07:34am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಮೂಲ
ಯೋಗ- ಶಿವ
ಕರಣ  - ಕೌಲವ
ವಾರ -  ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:50am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:05pm
ರಾಹುಕಾಲ : 1:43-03:03pm

ದಿನವಿಶೇಷ: ಧನುರ್ಮಾಸ ಪೂಜಾ ಪ್ರಾರಂಭ,ಹನೂಮದ್ವೃತ, ಪ್ರದೋಷ.

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
17-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  :  ಚತುರ್ದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಕೃತ್ತಿಕಾ
ವಾರ :    ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :11:03am12:23pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
15-12-2021
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ 29                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ದ್ವಾದಶಿ (೪೭:೫೭) 02:01am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಭರಣಿ (೬೦:೦೦) 06:50am (ಮ.ಬೆ)
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಯೋಗ- ಶಿವ
ಕರಣ  - ಬವ
ವಾರ -  ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:50am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:04pm
ರಾಹುಕಾಲ : 12:22-01:42pm

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
16-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  :  ತ್ರಯೋದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಭರಣಿ
ವಾರ :    ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :1:43-03:03pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
14-12-2021
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ 28                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ಏಕಾದಶಿ (೪೧:೫೪) 11:35pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಅಶ್ವಿನಿ (೫೪:೩೪) 04:39am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಯೋಗ- ಪರಿಘ
ಕರಣ  - ವರಿಜ
ವಾರ -  ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:49am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:04pm
ರಾಹುಕಾಲ : 03:2-04:22pm

ದಿನವಿಶೇಷ: ಸರ್ವೇಷಾಮೇಕಾದಶಿ

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
15-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  :  ದ್ವಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಭರಣಿ
ವಾರ :    ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :12:22-01:42pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
13-12-2021

 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
*ಸಂವತ್ಸರ*    ಪ್ಲವ
*ಅಯನ*   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
*ಋತು*  ಹೇಮಂತ
*ಸೌರಮಾಸ* ವೃಶ್ಚಿಕ 27                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ದಶಮಿ (೩೬:೪೮) 09:33pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ರೇವತಿ (೪೮:೦೮) 02:04am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಯೋಗ- ವರಿಯಾನ್
ಕರಣ  - ತೈತಲ
ವಾರ -  ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:49am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:04pm
ರಾಹುಕಾಲ : 08:21-09:41am

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
14-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  :  ಏಕಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಅಶ್ವಿನಿ
ವಾರ :    ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :03:02-04:22pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
13-12-2021

 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
*ಸಂವತ್ಸರ*    ಪ್ಲವ
*ಅಯನ*   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
*ಋತು*  ಹೇಮಂತ
*ಸೌರಮಾಸ* ವೃಶ್ಚಿಕ 27                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ದಶಮಿ (೩೬:೪೮) 09:33pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ರೇವತಿ (೪೮:೦೮) 02:04am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಯೋಗ- ವರಿಯಾನ್
ಕರಣ  - ತೈತಲ
ವಾರ -  ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:49am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:04pm
ರಾಹುಕಾಲ : 08:21-09:41am

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
14-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  :  ಏಕಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಅಶ್ವಿನಿ
ವಾರ :    ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :03:02-04:22pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-12-2021
*ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ*
12-12-2021
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ   ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ 26                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ನವಮಿ (೩೩:೦೪) 08:02pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಉತ್ತರಾಭದ್ರ (೪೨:೫೬) 11:59pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಯೋಗ- ವ್ಯತಿಪಾತ್
ಕರಣ  - ಬಾಲವ
ವಾರ -  ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:48am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:03pm
ರಾಹುಕಾಲ : 04:21-05:42pm

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
13-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  :  ದಶಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ರೇವತಿ
ವಾರ :    ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :08:21-09:41am


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: *ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ*
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
11-12-2021
  
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ 25                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ಅಷ್ಟಮಿ (೩೧:೦೧) 07:13pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ (೩೯:೧೮) 10:31pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಯೋಗ- ವರಿಯಾನ್,ಪರಿಘ
ಕರಣ  - ಭದ್ರೆ
ವಾರ -  ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:48am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:03pm
ರಾಹುಕಾಲ : 09:40-11:00am

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
12-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  :  ನವಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಉತ್ತರಾಭದ್ರ
ವಾರ :    ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :04:21-05:42pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
10-12-2021
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ 24                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ಸಪ್ತಮಿ (೩೦:೫೩) 07:09pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಶತಭಿಷ (೩೭:೨೯) 09:47pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಯೋಗ- ಹರ್ಷಣ
ಕರಣ  - ಗರಿಜೆ
ವಾರ -  ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:47am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:02pm
ರಾಹುಕಾಲ : 10:59am12:20pm

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
11-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  :  ಅಷ್ಟಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ
ವಾರ :    ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :09:40-11:00am


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
9-12-2021
  
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ 23                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ಷಷ್ಠಿ (೩೨:೪೭) 07:54pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಧನಿಷ್ಠ (೩೭:೩೮) 09:50pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಯೋಗ- ವ್ಯಾಘಾತ
ಕರಣ  - ಕೌಲವ
ವಾರ -  ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:47am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:02pm
ರಾಹುಕಾಲ : 1:40-03:59pm

ದಿನವಿಶೇಷ: ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
10-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  :  ಸಪ್ತಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಶತಭಿಷ
ವಾರ :    ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :10:59am12:20pm


ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
8-12-2021
  
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ 22                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ಪಂಚಮಿ (೩೬:೩೮) 09:36pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಶ್ರವಣ (೩೯:೪೨) 10:39pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಯೋಗ- ಧ್ರುವ
ಕರಣ  - ಬವ
ವಾರ -  ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:46am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:02pm
ರಾಹುಕಾಲ : 12:19-01:39pm

ದಿನವಿಶೇಷ: ನಾಗಪೂಜಾ

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
9-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  :  ಷಷ್ಠಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಧನಿಷ್ಠ
ವಾರ :    ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :1:140-03:59pm
ದಿನ ವಿಶೇಷ: ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ

ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
7-12-2021
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ 21                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ಚತುರ್ಥಿ (೪೨:೧೬) 11:40pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಉತ್ತರಾಷಾಢ (೪೩:೩೨) 12:11am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಯೋಗ- ವೃದ್ಧಿ
ಕರಣ  - ವರಿಯಾನ್
ವಾರ -  ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:45am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:01pm
ರಾಹುಕಾಲ : 02:59-04:20pm

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
8-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  :  ಪಂಚಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಶ್ರವಣ
ವಾರ :    ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :12:19-01:39pm

ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
6-12-2021
 

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ 20                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ತದಿಗೆ (೪೯:೨೫) 02:31am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಪೂರ್ವಾಷಾಢ (೪೮:೫೨) 02:18am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಯೋಗ- ಗಂಡ
ಕರಣ  - ತೈತಲ
ವಾರ -  ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:45am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:01pm
ರಾಹುಕಾಲ : 08:17-09:37am

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
7-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  :  ಚತುರ್ಥಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ವಾರ :    ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :02:59-04:20pm

ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
5-12-2021 

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ 19                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ-   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ಪಾಡ್ಯ (೦೬:೪೬) 09:37am ಉಪರಿ ಬಿದಿಗೆ (೫೦:೫೭) 05:23am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಜ್ಯೇಷ್ಠ (೦೨:೩೪) 07:46am ಉಪರಿ ಮೂಲ (೫೪:೫೦) 04:08am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಯೋಗ- ಶೂಲ
ಕರಣ  - ಬವ
ವಾರ -  ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:44am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:01pm
ರಾಹುಕಾಲ : 04:19-05:40pm

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
6-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  :  ತದಿಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ವಾರ :    ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :08:17-09:37am

ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
4-12-2021
 

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಶರದ
ಸೌರಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ 18                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ-   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (೧೬:೧೦) 01:12pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಅನುರಾಧ (೧೦:೦೬) 10:47am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಯೋಗ- ಸುಕರ್ಮ
ಕರಣ  - ನಾಗವಾನ್
ವಾರ -  ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:44am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:01pm
ರಾಹುಕಾಲ : 09:36-10:56am

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
5-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ :  ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  :  ಪಾಡ್ಯ ಉಪರಿ ಬಿದಿಗೆ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಉಪರಿ ಮೂಲ
ವಾರ :    ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :04:19-05:40pm

ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
3-12-2021
 
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಶರದ
ಸೌರಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ 17                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ-   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ಚತುರ್ದಶಿ (೨೫:೨೯) 04:55pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ವಿಶಾಖಾ (೧೭:೩೦) 01:44pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -  ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಯೋಗ- ಅತಿಗಂಡ
ಕರಣ  - ಶಕುನಿ
ವಾರ -  ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:43am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:00pm
ರಾಹುಕಾಲ : 10:56am12:17pm

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
4-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಶರದ
ಮಾಸ :    ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ  :  ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಅನುರಾಧ
ವಾರ :    ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :09:36-10:57am

ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
2-12-2021
 

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಶರದ
ಸೌರಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ 16                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ-   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ತ್ರಯೋದಶಿ (೩೪:೧೮) 08:26pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಸ್ವಾತಿ (೨೪:೨೦) 04:27pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -   ಅನುರಾಧ
ಯೋಗ- ಶೋಭನ
ಕರಣ  - ಗರಿಜೆ
ವಾರ -  ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:42am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:00pm
ರಾಹುಕಾಲ : 1:37-02:58pm

ದಿನವಿಶೇಷ: ಪ್ರದೋಷ, ಮಾಸಶಿವರಾತ್ರಿ

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
3-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಶರದ
ಮಾಸ :    ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ  :  ಚತುರ್ದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ವಿಶಾಖಾ
ವಾರ :    ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :10:56am12:17pm

ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-12-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
1-12-2021
 
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಶರದ
ಸೌರಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ 15                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ-   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ದ್ವಾದಶಿ (೪೨:೧೨) 11:35pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಚಿತ್ರ (೩೦:೧೦) 06:46pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -   ಅನುರಾಧ
ಯೋಗ- ಸೌಭಾಗ್ಯ
ಕರಣ  - ಕೌಲವ
ವಾರ -  ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:42am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:00pm
ರಾಹುಕಾಲ : 12:16-01:37pm

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
2-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಶರದ
ಮಾಸ :    ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ  :  ತ್ರಯೋದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಸ್ವಾತಿ
ವಾರ :    ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :1:37-02:58pm

ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-11-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
30-11-2021
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಶರದ
ಸೌರಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ 14                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ-   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ಏಕಾದಶಿ (೪೮:೪೯) 02:13am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಹಸ್ತ (೩೪:೩೯) 08:33pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -   ಅನುರಾಧ
ಯೋಗ- ಆಯುಷ್ಮಾನ್
ಕರಣ  - ಬವ
ವಾರ -  ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:41am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:00pm
ರಾಹುಕಾಲ : 02:57-04:14pm

ದಿನವಿಶೇಷ: ಸರ್ವೇಷಾಮೇಕಾದಶಿ

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
1-12-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಶರದ
ಮಾಸ :    ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ  :  ದ್ವಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಚಿತ್ರ
ವಾರ :    ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :12:16-01:37pm

ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-11-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
29-11-2021
 
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಶರದ
ಸೌರಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ 13                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ-   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ದಶಮಿ (೫೩:೫೦) 04:14am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಉತ್ತರಾ (೩೭:೩೯) 09:49pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -   ಅನುರಾಧ
ಯೋಗ- ಪ್ರೀತಿ
ಕರಣ  - ವರಿಜೆ
ವಾರ -  ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:41am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:00pm
ರಾಹುಕಾಲ : 08:12-09:33am

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
30-11-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಶರದ
ಮಾಸ :    ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ  :  ಏಕಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಹಸ್ತ
ವಾರ :    ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :02:57-04:14pm

ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-11-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
28-11-2021
 

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಶರದ
ಸೌರಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ 12                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ-   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ನವಮಿ (೫೭:೩) 05:30am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಹುಬ್ಬ (೩೮:೩೦) 10:05pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -   ಅನುರಾಧ
ಯೋಗ- ವಿಷ್ಕಂಬ
ಕರಣ  - ತೈತಲ
ವಾರ -  ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:40am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:00pm
ರಾಹುಕಾಲ : 04:18-05:39pm

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
29-11-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಶರದ
ಮಾಸ :    ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ  :  ದಶಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಉತ್ತರಾ
ವಾರ :    ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :08:12-09:33pm

ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-11-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
27-11-2021
 
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಶರದ
ಸೌರಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ 11                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ-   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ಅಷ್ಟಮಿ (೫೮:೧೮) 06:00am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಮಘ (೩೭:೩೫) 09:42pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -   ಅನುರಾಧ
ಯೋಗ- ಐಂದ್ರ
ಕರಣ  - ಬಾಲವ
ವಾರ -  ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:40am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 05:59pm
ರಾಹುಕಾಲ : 09:32-10:53am

ದಿನವಿಶೇಷ: ಕಾಲಭೈರವ ಜಯಂತಿ

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
28-11-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಶರದ
ಮಾಸ :    ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ  :  ನವಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಹುಬ್ಬ
ವಾರ :    ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :04:18-05:39pm

ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-11-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
26-11-2021
 
            
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಶರದ
ಸೌರಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ 10                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ-   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ಸಪ್ತಮಿ (೫೭:೩೭) 05:43am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಆಶ್ಲೇಷ (೩೪:೫೦) 08:36pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -   ಅನುರಾಧ
ಯೋಗ- ಬ್ರಹ್ಮ
ಕರಣ  - ಭದ್ರೆ
ವಾರ -  ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:40am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 05:59pm
ರಾಹುಕಾಲ : 10:53am12:14pm

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
27-11-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಶರದ
ಮಾಸ :    ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ  :  ಅಷ್ಟಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಮಘ
ವಾರ :    ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :09:32-10:53am

ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-11-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
25-11-2021                  
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಶರದ
ಸೌರಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ 09                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ-   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ಷಷ್ಠಿ (೫೧:೦೭) 04:42am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ತಿಷ್ಯ (೩೦:೨೪) 06:49pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -   ಅನುರಾಧ
ಯೋಗ- ಶುಕ್ಲ
ಕರಣ  - ಗರಿಜೆ
ವಾರ -  ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:39am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 05:59pm
ರಾಹುಕಾಲ : 1:35-02:57pm

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
26-11-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಶರದ
ಮಾಸ :    ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ  :  ಸಪ್ತಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಆಶ್ಲೇಷ
ವಾರ :    ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :10:53am12:14pm

ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-11-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ
24-11-2021
 
ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಮ್|
ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ                         
ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಮ್ ||
 
ಶ್ರೀಮತ್ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಮಠೇತಿ ಮಹಿತೇ ಪೀಠಾಂಚಿತಸ್ಸದ್ಗುರುಃ
ಸಿದ್ಧಶ್ಶಿಷ್ಯಜನಾನುರಾಗನಿಲಯಃ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಶ್ಶಂಕರಃ |
ಶ್ರೀಚಕ್ರಾರ್ಚನತತ್ಪರಃ ಶ್ರಿತಜನೋದ್ಧಾರಾಯ ಬದ್ಧಾದರಃ
ಸರ್ವಜ್ಞೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಯತಿವರಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ಸದಾ ||
 
ಶ್ರೀಮದ್ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರಾಯ ಶಿಷ್ಯಾವನರತಾಯ ಚ |
ಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ಗುರವೇ ಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ ||
 
ನಮೋ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ಯೋಗಿನೇ|
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಬೋಧಾಯ ಲೋಕಪಾವನಜನ್ಮನೇ ||
 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ    ಪ್ಲವ
ಅಯನ   ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಋತು  ಶರದ
ಸೌರಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ 08                   
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ  - ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ-   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ಪಂಚಮಿ (೫೧:೦೨) 03:03am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ - ಪುನರ್ವಸು (೨೪:೩೫) 04:28pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ -   ಅನುರಾಧ
ಯೋಗ- ಶುಭ
ಕರಣ  - ಕೌಲವ
ವಾರ -  ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:38am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 05:59pm
ರಾಹುಕಾಲ : 12:14-01:35pm

ದಿನವಿಶೇಷ:

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
25-11-2021
ಸಂವತ್ಸರ :       ಪ್ಲವ
ಋತು:    ಶರದ
ಮಾಸ :    ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:   ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ  :  ಷಷ್ಠಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ತಿಷ್ಯ
ವಾರ :    ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ :1:35-02:57pm

ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-03-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 05-03-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಸಪ್ತಮಿ (೩೨:೪೬) 07:54pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಅನುರಾಧ (೩೯:೩೩) 10:37pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ : ಶತಭಿಷ
ಯೋಗ: ಹರ್ಷಣ ಕರಣ: ಭದ್ರೆ ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:47am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm
ರಾಹುಕಾಲ: 11:13am12:42pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 6-3-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:44-11:13am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-03-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-3-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ (೩೭:೫೫) 9:58pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ (೪೨:೫೦) 11:57pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ: ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:48am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm
ರಾಹುಕಾಲ: 02:11-03:40pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
05-03-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11:13am12:42pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-03-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-3-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ: ಪಂಚಮಿ (೫೭:೦೨) 05:46am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಸ್ವಾತಿ (೪೬:೫೫) 01:35am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ : ಶತಭಿಷ
ಯೋಗ: ಧ್ರುವ ಕರಣ: ಕೌಲವ ವಾರ: ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:49am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 06:40pm ರಾಹುಕಾಲ: 12:43-02:11pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 04-03-2021
ಸಂವತ್ಸರ :ಶಾರ್ವರಿ ಋತು :ಶಿಶಿರ ಮಾಸ :ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ : ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ : ವಿಶಾಖಾ
ವಾರ : ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:02:11-03:40pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-03-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-3-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ (೫೦:೨೩) 04:59am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ (೫೧:೩೬) 03:28am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ಗಂಡ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:49am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:39pm ರಾಹುಕಾಲ: 03:40-05:09pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿ
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 3-03-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:43-02:11pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-03-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-3-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ದ್ವಿತೀಯ (೦೪-೨೩) 08:35am ಉಪರಿ ತೃತೀಯ (೫೨:೫೫) 05:10am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾ (೦೧:೫೫) 07:36am ಉಪರಿ ಹಸ್ತ (೫೪:೪೧) 04:52am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ : ಶತಭಿಷ ಯೋಗ: ಶೂಲ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ: ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:50am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 06:39pm ರಾಹುಕಾಲ: 8:17-09:46am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 2-3-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:40-5:9pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-02-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಪ್ರತಿಪದೆ (೧೧-೦೯) 11:19am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಹುಬ್ಬ (೦೬-೫೦) 09:35am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ : ಶತಭಿಷ ಯೋಗ: ಧೃತಿ ಕರಣ: ಕೌಲವ
ವಾರ: ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:51am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:39pm ರಾಹುಕಾಲ: 05:09-06:37pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 01-03-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ಉಪರಿ ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ : ಉತ್ತರಾ ಉಪರಿ ಹಸ್ತ ವಾರ : ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:17-9:46am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ: ಹುಣ್ಣಿಮೆ (೧೭-೧೮) 01:47pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಮಘ (೧೧-೦೬) 11:17am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ
ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:51am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:39pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:47-11:15am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
28-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ : ಹುಬ್ಬ
ವಾರ : ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:05:09-06:37pm
‌( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-02-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 14 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ: ಚತುರ್ದಶಿ (೨೨-೨೪) 03:50pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಆಶ್ಲೇಷ (೧೪-೧೬) 12:34pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:52am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:38pm ರಾಹುಕಾಲ:11:15am12:44pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 27-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:47-11:15am‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-02-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 13 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ (೨೬-೦೫) 5:18pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ತಿಷ್ಯ (೧೬-೦೧) 01:17pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ
ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:52am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:38pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:12-3:40pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
26-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11:15am12:44pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 11 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ (೨೭-೫೯) 6:5pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಆರ್ದ್ರಾ (೧೪-೦೨) 12:30pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:53am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:38pm ರಾಹುಕಾಲ:3:40-5:8pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 24-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:44-02:12pm
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ (೨೫-೫೫) 5:16pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಮೃಗಶಿರಾ (೧೦-೦೮) 10:57am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ: ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:54am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:37pm ರಾಹುಕಾಲ: 08:20-09:48am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 23-2-2021
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03:40-05:08pm
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-02-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 09 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ (೨೧-೫೮) 03:42pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ರೋಹಿಣಿ (೦೪-೩೦) 08:43am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ: ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ: ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:54am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:37pm ರಾಹುಕಾಲ: 05:08-06:36pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
22-02-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:20-9:48am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-02-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 08 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ: ಅಷ್ಟಮಿ (೧೬-೩೧) 1:31pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ರೋಹಿಣಿ (೬೦-೦೦) 06:55am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ : ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ: ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:55am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:37pm
ರಾಹುಕಾಲ: 09:49-11:17am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
21-02-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ : ರೋಹಿಣಿ ವಾರ : ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:05:08-06:36pm ‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-02-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :ಶಿಶಿರ
ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 07 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಸಪ್ತಮಿ (೧೦-೦೬) 10:58am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಕೃತ್ತಿಕಾ (೫೭-೩೩) 05:57am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ : ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ: ಐಂದ್ರ ಕರಣ: ವರಿಜೆ
ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:55am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:37pm ರಾಹುಕಾಲ:11:17am12:44pm ದಿನವಿಶೇಷ : ರಥಸಪ್ತಮಿ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 20-02-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ : ರೋಹಿಣಿ
ವಾರ : ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09:49-11:17am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-02-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು : ಶಿಶಿರ
ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 06 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಷಷ್ಠಿ (೦೩-೨೩) 08:17am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಭರಣಿ (೪೯-೫೩) 02:53am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ : ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ: ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ: ತೈತಲ ವಾರ: ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:56am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:36pm ರಾಹುಕಾಲ: 02:13-03:40pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 19-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11:17am12:44pm ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಕುಂಭ 5 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ (೬೦-೦೦) 6:57am (ಮ.ಬೆ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಅಶ್ವಿನಿ (೪೨-೦೮) 11:48pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ: ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:57am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:36pm ರಾಹುಕಾಲ: 12:45-02:12pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 18-02-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:12-3:50pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 4 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ: ಪಂಚಮಿ (೫೭-೦೨) 5:46am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ರೇವತಿ (೩೪-೫೭) 08:56pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ
ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:57am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:36pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:33-5:7pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
17-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:45-2:12pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-02-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಕುಂಭ 2 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ (೪೭-೩೨) 1:59am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ (೨೩-೫೫) 4:32pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ: ಸಿದ್ಧ
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:58am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:35pm
ರಾಹುಕಾಲ:5:6-6:34pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
15-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:23-9:50am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ: ಪ್ರತಿಪದೆ (೪೩-೪೭)12:29am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಧನಿಷ್ಠ (೧೮-೩೦) 2:22pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ: ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:58am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:34pm
ರಾಹುಕಾಲ: 11:18am12:45pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 13-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಶಿಶಿರ ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09:51-11:18am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-02-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (೪೪-೦೦) 12:35am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಶ್ರವಣ (೧೮-೦೦) 02:04pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ : ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಚತುಷ್ಪಾತ್ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:59am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:34pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:12-3:39pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
12-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ:ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ
ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11:18am12:45pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-02-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ: ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ (೪೫-೨೩) 1:9am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಷಾಢ (೧೮-೦೦) 02:11pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಪರಿಘ, ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:34pm ರಾಹುಕಾಲ:12:45-2:12pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 11-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:02:12-03:39pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ (೪೭-೪೩) 2:5am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ (೧೯-೦೫) 2:38pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ :ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:33pm ರಾಹುಕಾಲ:3:38-5:5pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 10-02-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:45-02:12pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ (೫೦-೪೮) 3:19am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ(೨೦-೫೦) 3:20pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:33pm
ರಾಹುಕಾಲ:8:25-9:52am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
9-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:38-5:5pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-02-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ (೫೪-೨೭)4:47am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ (೨೩-೪) 4:14pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ
ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:33pm ರಾಹುಕಾಲ:5:4-6:31pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 8-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:25-9:52am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ (೦೩) 8:13am ಉಪರಿ ದಶಮಿ (೫೮-೩೨)5:12am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ (೨೫-೪೧)5:17pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 06:32pm ರಾಹುಕಾಲ:9:52-11:18am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 7-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:4-6:31pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ (೧೨-೪೫) 12:7pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ (೩೧-೪೯) 07:44pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:31pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:11-3:37pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
5-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11:18am12:45pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ (೧೭-೫೬) 2:12pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ (೩೫-೧೩)9:7pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಶೂಲ
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:31pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:45-2:11pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
4-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:11-3:37pm
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಮಕರ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ (೨೩-೧೩) 4:19pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಹಸ್ತ (೩೮-೪೫) 10:32pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ
ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:30pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:37-5:3pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
3-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:45-2:11pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-02-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-2-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ (೨೮-೨೭)6:25pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ (೪೨-೧೮) 11:57pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:30pm
ರಾಹುಕಾಲ:8:26-9:52am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
2-2-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:37-5:3pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-01-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-1-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 25 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಏಕಾದಶಿ (೩೦-೩೯) 7:17pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ (೧೩:೪೬) 12:32pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7:1am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:18pm ರಾಹುಕಾಲ:9:49-11:13am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 10-1-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:4:52-6:17pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-01-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-1-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 24 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ(೩೬-೩೯) 9:40pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ(೧೭:೫೮) 2:12pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ವಣಿಜ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:7am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:16pm ರಾಹುಕಾಲ:11:15am 12:40pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 9-1-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ: ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:51-11:15am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-01-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-1-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 22 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ (೪೭-೪೫) 4-6am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ (೨೫-೨೧) 5:9pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:7am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:16pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:37-2:1pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
7-1-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:2-3:26pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-01-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-1-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 21 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ (೫೨-೩೯) 4-3am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ (೨೮-೨೦) 6:20pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ಶೋಭನ
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಮಂಗಳ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:59am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:15pm ರಾಹುಕಾಲ:3:25-4:49pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 6-1-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:37-02:01pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-01-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-1-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 20 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ (ಘಟಿ-೩೫) 7:14am ಉಪರಿ ಷಷ್ಠಿ (೫೬-೨೨) 5-33am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ (೩೦-೪೨) 7:16pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಸೋಮ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:59am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:15pm
ರಾಹುಕಾಲ:8:22-9:47am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
5-1-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ವಾರ:ಮಂಗಳ ರಾಹುಕಾಲ:03:25-4:49pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-01-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-1-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 19 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ (ಘಟಿ ೩-೨೭) 8:22am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಮಘ (೩೨-೨೨) 7:56pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:59am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:14pm
ರಾಹುಕಾಲ:4:48-6:13pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
4-1-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ, ಷಷ್ಠಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ವಾರ:ಸೋಮ ರಾಹುಕಾಲ:08:22-09:47am‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-01-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 02-01-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 18 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ತೃತೀಯ (ಘಟಿ ೫-೨೭) 9:10am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಆಶ್ಲೇಷ (೩೩-೧೪)8:16pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶನಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:58am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:14pm ರಾಹುಕಾಲ:9:46-11:10am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 3-1-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ ವಾರ:ರವಿ
ರಾಹುಕಾಲ:04:48-06:13pm‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-01-2021
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-1-2021 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 17 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ (ಘಟಿ ೬-೨೭) 9:33am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ತಿಷ್ಯ (೩೩-೧೧) 8:14pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:58am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:13pm
ರಾಹುಕಾಲ:11:10am12:34pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 2-1-2021 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:46-11:10am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 14 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ (ಘಟಿ ೦೨-೨೨) 7:54am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ (೨೬-೨೫) 5:31pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:57am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:12pm ರಾಹುಕಾಲ:3:21-4:46pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 30-12-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:33-1:58pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 13 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ (ಘಟಿ ೬೦-೦೦) 6:56am (ಮ.ಬೆ)
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ರೋಹಿಣಿ (೨೧-೪೬) 03:39pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಸೋಮ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:56am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:11pm ರಾಹುಕಾಲ:8:20-9:44am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 29-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ವಾರ:ಮಂಗಳ ರಾಹುಕಾಲ:3:21-4:46pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 12 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ (ಘಟಿ ೫೮-೨೯) 6:20am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಕೃತ್ತಿಕಾ (೧೫-೫೫) 1:18pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:56am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:11pm ರಾಹುಕಾಲ:4:45-6:9pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 28-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ವಾರ:ಸೋಮ ರಾಹುಕಾಲ:8:20-9:44am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 11 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ4:18am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ10:35am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:56am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:10pm ರಾಹುಕಾಲ:9:43-11:7am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 27-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:04:45-06:09pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 10 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ1:54am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ7:36am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:55am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:10pmರಾಹುಕಾಲ:11:7am12:19pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಗೀತಾಜಯಂತಿ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
26-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:43-11:1am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 9 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 11:17pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ6:55am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಗುರು ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:55am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:9pm ರಾಹುಕಾಲ:1:55-3:19pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 25-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ವಾರ:ಶುಕ್ರ ರಾಹುಕಾಲ:11:1am12:31pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 8 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 8:39pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 4:32am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಬುಧ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:54am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:09pm ರಾಹುಕಾಲ:12:30-1:54pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 24-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:55-3:19pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 7 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 6:14pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 1:37am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಮಂಗಳ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:54am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:8pm ರಾಹುಕಾಲ:3:18-4:48pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 23-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:30-1:54pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 6 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 4:15pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 11:02pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ
ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:53am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:08pm
ರಾಹುಕಾಲ: 08:16-09:41am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
22-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:18-4:42pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 5 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 2:52pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 9pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:53am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:7pm ರಾಹುಕಾಲ:4:41-6:5pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 21-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:16-9:41am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ:ಧನು 4 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 2:14pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 7:39pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಹಸ್ತ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶನಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:52am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:7pm ರಾಹುಕಾಲ:9:40-11:3am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 20-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:41-6:5pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 3 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 2:23pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ7:3pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:52am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:6pmರಾಹುಕಾಲ:11:3am12:27pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 19-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:09:40-11:03am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 2 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 3:17pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 7:12pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:51am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:6pm
ರಾಹುಕಾಲ:1:51-3:15pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
18-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ
ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:11:3am12:37pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು 1 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 4:54pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 8:3pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:51am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:5pm ರಾಹುಕಾಲ:12:26-1:51pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಧನುರ್ಮಾಸ ಪೂಜಾ ಪ್ರಾರಂಭ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 17-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:51-3:15pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 7:6pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ9:30pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:50am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:5pm ರಾಹುಕಾಲ:3:14-4:39pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 16-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:26-01:51pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 9:46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 11:25pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಚತುಷ್ಪಾತ್
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:49am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:4pm ರಾಹುಕಾಲ:8:13-9:37am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 15-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಹೇಮಂತ ಮಾಸ:ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:14-4:39pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 12:44am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 1:39am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:49am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:4pm ರಾಹುಕಾಲ:4:38-6:2pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 14-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:13-9:37am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ7:2am ತ್ರಯೋದಶಿ 3:50am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ4:4am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:49am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:4pm ರಾಹುಕಾಲ:9:36-10:59am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 13-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:38-6:2pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಏಕಾದಶಿ 10:04am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 8:47am ಉಪರಿ ಸ್ವಾತಿ 5:42am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಶೋಭನ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:48am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:3pm ರಾಹುಕಾಲ: 10:59am 12:24pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 12-12-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ,ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:36-10:59am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 12:51pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಹಸ್ತ 10:50am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:48am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:3pm ರಾಹುಕಾಲ:1:48-3:12pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 11-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:59am12:24pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ3:17pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾನ್ 12:32pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್
ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:47am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:2pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:23-1:47pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
10-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:48-3:12pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 5:17pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 1:47pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:46am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:2pm ರಾಹುಕಾಲ:3:11-4:36pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 9-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:23-1:47pm ‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 6:47pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 2:32pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:46am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:2pm ರಾಹುಕಾಲ:8:9-9:33am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 8-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:11-4:36pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 7:45pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಆಶ್ಲೇಷ 02:45pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:45am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:2pm
ರಾಹುಕಾಲ: 04:35-05:59pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
7-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:9-9:33am
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 8:10pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 2:27pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:44am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:1pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:32-10:56am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
6-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:35-5:59pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 8:3pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪುನರ್ವಸು 1:38pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:44am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:1pm ರಾಹುಕಾಲ: 10:56am 12:21pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 5-12-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:32-10:56am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 7:26pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 12:21am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:43am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:1pm ರಾಹುಕಾಲ:1:45-3:10pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ,ಚಂದ್ರೋದಯ 8:30 pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 4-12-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:56am12:21pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ6:22pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಮೃಗಶಿರಾ 10:37am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ
ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:43am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm ರಾಹುಕಾಲ:12:20-1:45pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 3-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:45-3:10pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-12-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-12-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಪ್ರತಿಪದೆ 04:52pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ರೋಹಿಣಿ 08:30am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:42am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm ರಾಹುಕಾಲ:3:9-4:34pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 2-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:20-01:45pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 30-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 14 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 2:59pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ರೋಹಿಣಿ 06:42am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:42am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm ರಾಹುಕಾಲ:8:5-9:30am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 1-12-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:03:09-04:34pm
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 13 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 12:47pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 6am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಪರಿಘ
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ರವಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:41am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm ರಾಹುಕಾಲ:4:33-5:58pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 30-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:8:5-9:30am
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 12 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 10:21am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 3:18am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:41am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:29-10:53am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
29-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:33-5:58pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ 11 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 7:46am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 12:22am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:40am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm
ರಾಹುಕಾಲ:10:53am12:18pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 28-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:29-10:53am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 6:39am (ಮ.ಬೆ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 9:20pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:39am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pm ರಾಹುಕಾಲ:1:43-3:8pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿ,ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ.
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 27-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:53am12:18pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 9 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 5:10am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಾ 6:19pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:39am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pm ರಾಹುಕಾಲ:12:18-1:43pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 26-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:43-3:8pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 8 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 2:42am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 3:31pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6:39am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pm ರಾಹುಕಾಲ:3:7-4:37pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 25-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:18-1:43pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 7 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 12:32am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 1:4pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:38am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pm ರಾಹುಕಾಲ:8:2-9:27am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 24-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:7-4:37pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 6 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 10:51pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 11:8am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:38am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pm ರಾಹುಕಾಲ:4:32-5:57pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 23-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:08:02-09:27am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 05 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 9:48pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 9:53am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:37am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pm ರಾಹುಕಾಲ:9:26-10:51am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 22-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:4:32-5:57pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 4 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 9:29pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಷಾಢ 9:22am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:37am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pmರಾಹುಕಾಲ:10:51am12:16pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 21-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:26-10:51am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 2 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕನ್ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 11:16pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 10:39am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:36am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pm ರಾಹುಕಾಲ:12:18-1:41pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 19-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:41-3:7pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಶ್ಚಿಕ 1 ಚ,ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 1:17am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ 12:21pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:35am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:5:59pm ರಾಹುಕಾಲ:3:6-4:32pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 18-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:18-01:41pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 26 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 9:30pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 1:54am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:33am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm ರಾಹುಕಾಲ:1:41-3:6pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 13-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:49am12:15pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
ಋತು : ಶರದ
ಸೌರಮಾಸ: ತುಲಾ 26 ಚ,ಮಾಸ : ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿ: ದ್ವಾದಶಿ 09:30pm

ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಹಸ್ತ 01:54am

ರವಿನಕ್ಷತ್ರ : ವಿಶಾಖಾ
ಯೋಗ: ವಿಷ್ಕಂಬ
ಕರಣ: ಕೌಲವ
ವಾರ: ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:33am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 06:00pm
ರಾಹುಕಾಲ: 1:41-03:06pm

ದಿನವಿಶೇಷ :

ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
13-11-2020
ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು : ಶರದ
ಮಾಸ : ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ : ತ್ರಯೋದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಚಿತ್ರ
ವಾರ : ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:49am12:15pm

ದಿನ ವಿಶೇಷ:

ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ: *ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ*)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 25 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 12:41am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 4:24am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:32am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm ರಾಹುಕಾಲ:12:15-1:40pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 12-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:1:41-3:6pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 24 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 3:22am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 7:55am ಉಪರಿ ಹುಬ್ಬ 5:33am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6:32am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm ರಾಹುಕಾಲ:3:6-4:32pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 11-11-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:15-01:40pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 23 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 6:50am ಉಪರಿ ನವಮಿ 4:36am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಆಶ್ಲೇಷ 8:42am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ
ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:31am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:56-9:22am ದಿನವಿಶೇಷ:ಗಂಗಾಷ್ಟಮಿ
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 10-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:6-4:32pm
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 22 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 7:29am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 8:45am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:31am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:1pm ರಾಹುಕಾಲ:4:33-5:59pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 9-11-2020ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ಉಪರಿ ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:56-9:22am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 21 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 7:23am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 8:4am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:31am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:1pm ರಾಹುಕಾಲ:9:22-10:48am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 8-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:33-5:59pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 20 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 6:36am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 6:44am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:30am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:1pmರಾಹುಕಾಲ:10:48am12:14pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 7-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:22-10:48am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 19 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 6:29am (ಮ.ಬೆ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 6:29am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:29am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:1pm ರಾಹುಕಾಲ:1:40-3:7pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 6-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:48am12:14pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 18 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 5:14am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 4:50am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:29am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:2pm ರಾಹುಕಾಲ:12:14-1:41pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 5-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:1:40-3:7pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 17 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 3:24am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 3:29am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:29am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:2pm ರಾಹುಕಾಲ:3:7-4:34pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 4-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:14-1:41pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 16 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 1:14am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 11:49pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:29am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:2pm ರಾಹುಕಾಲ:7:54-9:21am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 3-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3:7-4:34pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-11-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-11-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 15 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 8:50pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 8:56pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:28am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:3pm ರಾಹುಕಾಲ:4:34-6:1pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 2-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:54-9:21am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   31-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 31-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 14 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 8:18pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 5:57pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:28am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:3pm ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:47am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 1-11-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:34-6:1pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ ( ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 30-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 13 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 5:45pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 3:56pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:28am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:4pmರಾಹುಕಾಲ:10:47am12:14pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 31-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:47am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 12 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 3:15pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 11:59am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:28am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:4pm ರಾಹುಕಾಲ:1:41-3:8pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 30-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:47am12:14pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 11 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 12:54pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 9:10am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:4pm ರಾಹುಕಾಲ:12:14-1:41pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 29-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:41-3:8pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 10 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 10:46am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 6:36am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:5pm ರಾಹುಕಾಲ:3:1-4:26pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 28-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:14-1:41pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 7 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 6:59am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 2:37am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:26am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:6pm ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:47am
ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
25-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:37-6:4pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 6 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 6:57am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 1:27am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:26am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:7pmರಾಹುಕಾಲ:10:47am12:15pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
24-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:47am ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದಸೌರಮಾಸ: ತುಲಾ 5 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 7:39am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 12:58am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:27am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:7pm ರಾಹುಕಾಲ:1:42-3:10pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
23-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 10:47am12:15pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 4 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 9:7am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 1:12am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:25am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:8pm ರಾಹುಕಾಲ:12:15-1:43pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
22-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 1:42-3:10pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ‌
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 03 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 11:18am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 2:11am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:25am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:8pm ರಾಹುಕಾಲ:3:11-4:39pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
21-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:15-1:43pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ತುಲಾ 02 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 2:7pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 3:52am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:25am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:9pm ರಾಹುಕಾಲ:7:52-9:20am
ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
20-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:11-4:39pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ: ಕನ್ಯಾ 31 ಚ,ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 9:8pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಚಿತ್ರ 11:51am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:25am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:10pm ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:48am ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 18-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:40-6:8pm ದಿನವಿಶೇಷ:ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 1am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ 2:57pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಚತುಷ್ಪಾತ್
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:25am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:11pmರಾಹುಕಾಲ:10:48am12:16pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 17-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ನಿಜ ಆಶ್ವೀಜ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:48am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 8:33am ಉಪರಿ ಚತುರ್ದಶಿ4:19am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ 5:57pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:11pm ರಾಹುಕಾಲ:1:44-3:13pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 16-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:48am12:16pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 11:51am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 8:40pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:12pm ರಾಹುಕಾಲ:12:13-1:40pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 15-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:44-3:13pm
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 2:35pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 10:54pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:13pm ರಾಹುಕಾಲ:3:7-4:33pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 14-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ವಾರ: ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:13-1:40pm
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 4:38pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಶ 12:29am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:13pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:51-9-18am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
13-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:07-04:33pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 5:53pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 1:18am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ತ ಯೋಗ:ಸಿದ್ದಿ ಕರಣ:ಗರಜ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:14pm ರಾಹುಕಾಲ:4:43-6:12pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 12-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:51-9-18am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 6:16pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 1:17am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:14pm ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:49am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 11-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:43-6:12pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 5:49pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 12:26am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:15pmರಾಹುಕಾಲ:10:49am12:18pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 10-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:49am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 4:36pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಮೃಗಶಿರ 10:49pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ವರೀಯಾನ್ ಕರಣ:ವಣಿಜಾ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:24am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:16pm ರಾಹುಕಾಲ:1:47-3:16pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 9-10-2020ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:10:49am-12:18pm ‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 2:47pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 8:35pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:16pm ರಾಹುಕಾಲ:12:18-1:47pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 8-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:1:47-3:16pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 12:32pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 5:53pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:17pm ರಾಹುಕಾಲ:3:17-4:16pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 7-10-2020ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:18-01:47pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 6:23am (ಮ.ಬೆ) ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 8:50am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ತೈತಲ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:19pm ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:50am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 4-10-2020ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:4:47-6:17pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 4:56am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ರೇವತಿ 6:23am (ಮ.ಬೆ)
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:20pmರಾಹುಕಾಲ:10:50am12:20pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 3-10-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:20-10:50am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-10-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-10-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 15 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 2:34am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 05:56am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:21pm ರಾಹುಕಾಲ:1:50-3:19pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 2-10-2020ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:50am12:20pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-09-0020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 30-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 14 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 12:26am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 3:14am
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:21pm ರಾಹುಕಾಲ:12:20-1:50pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 1-10-2020ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:1:50-3:19pm ‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   29-09-0020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 29-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ: ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 13 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 10:33pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 12:47am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6:22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:22pmರಾಹುಕಾಲ:3:20-4:50pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 30-9-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:20-1:50pm ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   28-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 28-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 12 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 8:58pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 10:38pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:23pm ರಾಹುಕಾಲ:7:51-9:21am
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 29-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3:20-4:50pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 11 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 7:46pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ 8:49pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹಸ್ತ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:23am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:23pm ರಾಹುಕಾಲ:4:52-06:22am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 28-9-2020ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:07:51-09:21am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 10 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 7pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 7:25pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:24pm ರಾಹುಕಾಲ:9:21-10:51am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 27-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:52-6:22pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   25-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 25-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 9 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ 6:43pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 6:30pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಶೋಭನ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:25pmರಾಹುಕಾಲ:10:52am12:22pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 26-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:21-10:51am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   24-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 24-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 8 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 2:31pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಸ್ವಾತಿ 3:19pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ
ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:20am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:48pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:52-9:26am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
25-09-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ
ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:39-5:13pm‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   23-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 23-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 7 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 7:57pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 6:24pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:26pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:23-01:53pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
24-09-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:53-03:23pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   22-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 22-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 6 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 9:31pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ 7:18pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:27pm ರಾಹುಕಾಲ:3:24-4:55pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 23-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:23-1:53pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 5 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 11:42pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 8:48pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ವೈಧ್ರತಿ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:28pm ರಾಹುಕಾಲ:7:519:22am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ22-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3:24-4:55pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ಶರದ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 3 ಚ,ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 9:10am ಉಪರಿ ತೃತೀಯ 5:28am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಚಿತ್ರ 1:20am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ
ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:29pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:22-10:53am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
20-09-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ
ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:4:56-6:27pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಕನ್ಯಾ 1 ಚ,ಮಾಸ: ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 04:29pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 9:47am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಶುಭ ಕರಣ:ನಾಗವಾನ್
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:31pm ರಾಹುಕಾಲ:1:51-3:27pm
ದಿನವಿಶೇಷ : ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 18-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಶರದ ಮಾಸ:ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಉಪರಿ ಹಸ್ತ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:53am12:24pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   16-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 16-09-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 31 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 7:56pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ 12:20pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:32pm ರಾಹುಕಾಲ:12:25-1:56pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 17-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:56-3:27pm
ದಿನ ವಿಶೇಷ: ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
‌ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   15-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 15-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 11pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ 2:25pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಶಿವ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:32pm ರಾಹುಕಾಲ:3:28-4:59pm
ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 16-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮಘ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:25-1:56pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   14-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 14-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 1:29am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ 3:52pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ಯೋಗ:ಪರಿಘ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:33pm ರಾಹುಕಾಲ:7:52-9:23am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 15-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆಶ್ಲೇಷ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:28-4:59pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ: ಸಿಂಹ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 3:16am
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪುನರ್ವಸು 4:33pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:34pm ರಾಹುಕಾಲ:5:1-6:32pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 14-9-2020ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:7:52-9:23am
‌ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-09-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 04:14am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ4:24pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:35pm ರಾಹುಕಾಲ:9:23-10:55am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 13-09-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು
ವಾರ :ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:05:01-06:32pm
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
( ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ4:19am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 3:24pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:36pm
ರಾಹುಕಾಲ:10:55am12:27pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 12-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:23-10:55am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 3:35am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 1:38pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:36pm ರಾಹುಕಾಲ:1:59-03:31pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 11-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:55am12:27pm
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   09-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 2:5am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ 11:15am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:37pm ರಾಹುಕಾಲ:12:28-1:59pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 10-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:1:59-3:31pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 12:2am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 8:25am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ವ್ಯಾಘಾತ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:38pm ರಾಹುಕಾಲ:3:32-5:4pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 9-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:28-1:59pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ: ಸಿಂಹ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 9:38pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 6:22am (ಮ.ಬೆ)
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಧ್ರುವ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:38pm ರಾಹುಕಾಲ:7:52-9:24am
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 8-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:32-5:4pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 7:6pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 5:23am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಬಾಲವ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:21am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:39pm ರಾಹುಕಾಲ:5:5-6:38pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 7-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:7:52-9:24am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 4:38pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ 2:20am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:21am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:40pm ರಾಹುಕಾಲ:09:24-10:57am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 6-9-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:5:5-6:38pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 2:23pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 11:27pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಶೂಲ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:21am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pmರಾಹುಕಾಲ:10:57am12:29pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 5-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:24-10:57am
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-09-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಪ್ರತಿಪದೆ 12:27pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 08:50pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಧೃತಿ ಕರಣ:ಕೌಲವ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:21am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:41pm ರಾಹುಕಾಲ:2:2-3:35pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 4-09-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ :ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ
ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:10:57am12:29pm
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-9-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 17 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 10:51am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಶತಭಿಷ 06:33pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಸುಕರ್ಮ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:21am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:42pm ರಾಹುಕಾಲ:12:30-2:03pm
ದಿನವಿಶೇಷ : ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ವ್ರತಮ್,ಮಹಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಃ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 3-09-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:02:02-03:35pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-09-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-09-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು:ವರ್ಷ ಸೌರಮಾಸ:ಸಿಂಹ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ 09:39am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 4:37pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ ಯೋಗ:ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ವರಿಜೆ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:21am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:43pm ರಾಹುಕಾಲ:3:36-5:8pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 2-9-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವರ್ಷ
ಮಾಸ:ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:30-02:03pm
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   21-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 21-06-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ಮಿಥುನ 7 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 12:11pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಮೃಗಶಿರಾ 1:01pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ
ಯೋಗ:ಗಂಡ ಕರಣ:ನಾಗವಾನ್ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:5am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:3pm ರಾಹುಕಾಲ:5:24-7:1pm
ದಿನವಿಶೇಷ:ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
22-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಆಷಾಢ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 07:41-9:18am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-06-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ಮಿಥುನ 3 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 7:50am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ 6:4am (ಮ.ಬೆ) ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ: ಅತಿಗಂಡ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:2pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:32-2:9pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
18-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:9-3:46pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   13-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 13-06-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 30 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 12:59am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 9:27pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:04am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:1pm ರಾಹುಕಾಲ:9:17-10:54am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 14-06-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ
ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:22-6:59pm
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   12-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 12-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 29 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ 10:52pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ 6:48pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7:1pm
ರಾಹುಕಾಲ:10:54am12:31pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 13-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:9:27-10:54am
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   11-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 11-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 28 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ 9:11pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ 4:35pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ ಕರಣ:ಗರಿಜ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:7-3:44pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
12-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶತಭಿಷ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 10:54am12:31pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 10-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 27 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 8:04pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಶ್ರವಣ 2:57pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಐಂದ್ರ
ಕರಣ:ಕೌಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06:03am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7pm ರಾಹುಕಾಲ: 12:30-02:07pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ11-06-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಧನಿಷ್ಠ
ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:07-03:44pm‌
ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   10-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 9-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 26 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ 7:39pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ 1:59pm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣ:ಬವ
ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:03am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:7pm ರಾಹುಕಾಲ:3:44-5:21pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 10-06-2020 ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಶ್ರವಣ ವಾರ:ಬುಧವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:12:30-2:7pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   08-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 8-06-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 25 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ 7:16pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 1:44pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ ಯೋಗ:ಶುಕ್ಲ ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:59pm ರಾಹುಕಾಲ:7:39-9:16am ದಿನವಿಶೇಷ:ಸಂಕಷ್ಟಿ ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 9-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಷಾಢ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:3:44-5:21pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   07-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 7-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 24 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ 8:55pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೂಲ 2:10pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಶುಭ
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:59pm ರಾಹುಕಾಲ: 5:20-6:58pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 08-06-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತೃತೀಯ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:7:39-9:16am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   06-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 6-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 23 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ 10:33pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ 3:11pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ
ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:59pm ರಾಹುಕಾಲ:9:16-10:53amನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 7-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ: ಮೂಲ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:20-6:57pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   05-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 5-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 22 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ 12:42am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಅನುರಾಧ 04:43pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ
ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:58pm
ರಾಹುಕಾಲ:10:52am12:29pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 6-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಪ್ರತಿಪದೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವಾರ:ಶನಿವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:9:15-10:53am ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   04-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 4-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 21 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 6:06am ಉಪರಿ ಚತುರ್ದಶಿ 3:9am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ 6:36pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಪರಿಘ,ಶಿವ
ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:58pm
ರಾಹುಕಾಲ:2:6-3:43pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
5-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಕ್ಷತ್ರ:ಅನುರಾಧ ವಾರ:ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 10:58am12:29pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   03-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 3-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 20 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 9:5am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ 8:42pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ವರಿಯಾನ್ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:58pm ರಾಹುಕಾಲ:12:29-2:6pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 04-06-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ ಉಪರಿ ಚತುರ್ದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖಾ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 2:6-03:43pm
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   02-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 2-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 19 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 12:4pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ 10:54am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಸಾಧ್ಯ, ವ್ಯತಿಪಾತ್ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:57pm
ರಾಹುಕಾಲ:3:42-5:19pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
3-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಸ್ವಾತಿ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:29-2:6pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   01-06-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 1-6-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 18 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 2:57pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಹಸ್ತ 1:2am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಸಿದ್ಧ
ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:57pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:38-9:15am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
2-6-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಚಿತ್ರ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 3:42-5:19pm‌ ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   30-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 30-05-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 16 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ 7:57pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಹುಬ್ಬ 4:42am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ಹರ್ಷಣ
ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:57pm
ರಾಹುಕಾಲ:9:15-10:52am ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 31-05-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾ ವಾರ:ರವಿವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:5:18-6:55pm
ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ (ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   27-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 27-5-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 13 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ 12:32am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು 7:27am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ:ವೃದ್ಧಿ ಕರಣ:ಬವ ವಾರ:ಬುಧ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:56pm ರಾಹುಕಾಲ:12:28-2:4pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 28-05-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ತಿಷ್ಯ ವಾರ:ಗುರುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:2:5-3:41pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   26-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 26-05-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಷಭ 12 ಚ,ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ: ಚತುರ್ಥಿ 1:09am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಆರ್ದ್ರಾ 07:01am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ: ಗಂಡ
ಕರಣ:ವರಿಜೆ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:3am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:55pm
ರಾಹುಕಾಲ: 3:41-05:17pm
ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 27-05-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮಾಸ:ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ:ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಪುನರ್ವಸು
ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ:12:28-2:04pm
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   20-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 20-05-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 6 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ 7:42pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ 10:36pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ:ಗರಿಜೆ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:4am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:53pm
ರಾಹುಕಾಲ:12:27-2:3pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ
21-5-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ಭರಣಿ ವಾರ:ಗುರುವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:2:3-3:40pm ‌ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   19-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 19-5-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 5 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ 5:31pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ರೇವತಿ 7:53pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ ಯೋಗ: ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ:ತೈತಲ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:5am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:53pm ರಾಹುಕಾಲ:3:39-5:15pm ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ 20-05-2020
ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಅಶ್ವಿನಿ ವಾರ:ಬುಧವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:27-2:3pm ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
(ಸಂಗ್ರಹ:ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   18-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 18-05-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 4 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ 3:8pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 4:57pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ
ಯೋಗ:ಪ್ರೀತಿ ಕರಣ:ಬಾಲವ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:5am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:52pm
ರಾಹುಕಾಲ:7:39-9:15am ನಾಳಿನ ಮುನ್ನೋಟ
19-05-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ರೇವತಿ ವಾರ:ಮಂಗಳವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:3:39-5:15pm ಆಧಾರ : ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0
Share on Google+
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ   17-05-2020
ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ 17-05-2020 ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1942 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ
ಅಯನ:ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು:ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ:ವೃಷಭ 3 ಚ,ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ದಶಮಿ 12:42pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 01:58pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ:ಕೃತ್ತಿಕಾ
ಯೋಗ:ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ ವಾರ:ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:6:5am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:6:52pm
ರಾಹುಕಾಲ:5:15-6:51pm ನಾಳಿನಮುನ್ನೋಟ 18-05-2020 ಸಂವತ್ಸರ:ಶಾರ್ವರಿ ಋತು:ವಸಂತ ಮಾಸ:ವೈಶಾಖ ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ:ಏಕಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ:ಉತ್ತರಾಭದ್ರ ವಾರ:ಸೋಮವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ:7:39-9:15am ಆಧಾರ:ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ
like 0 Comment 0